Horní tok Malše

9. 7. a 31. 8. 2019

Malše na svém horním toku tiše meandruje lesem a loukami, na české straně sem nevedou žádné cesty. Jít podél řeky, nebo se brodit její zlatavou vodou po písečném dně je krásným zážitkem. Část naší cesty povede proti proudu Malše a Hranického potoka, který ji jako hraniční tok vystřídá v místě, kde Malše vytéká z Rakouska. Projdeme opuštěné, syrové lesy, které však přece nesou stopy někdejšího osídlení, a nejabsurdnější místo Novohradských hor – Ulrychov. Vystoupíme na Kobylí vrch a vrátíme se do Leopoldova, který byl za časů voroplavby vazištěm vorů a sídlem dřevařů na Pohořském potoce.

Výchozí místo: Leopoldov (48.6472728N, 14.6404675E)
čas: 10 hod
návrat: kolem 17 hod
Trasa je turisticky středně náročná, většinou po asfaltkách a lesních cestách, také pěšinami a volně lesem podél vody, cca 16 km