28.8. 2020

Dárcovská kampaň pro obnovu kaple na Mýtinách

Nadace Via podpořila projekt na obnovu kapličky na Mýtinách a zřídila pro tento účel dárcovské konto. Máte možnost příspívat do 28. září.
Kaple bude zasvěcena sv. Rochovi, patronovi poutníků a ochránci proti morovým epidemiím. Už stavímea stavět budeme, dokud nás mráz nezastaví.

odkaz na konto:

https://www.darujme.cz/projekt/1203269?fbclid=IwAR2ZU9rs00_Pguwjjx1AS69QJMnQYSlXJSKU6467d6N6lMVTaR3QYGAjWpc

Pojďme vracet život místům zaniklých obcí, uchovejme památku a důstojnost míst, kde po generace žili lidé! Nenechme v bývalých Mýtinách (Kropfschlag) ležet v rozvalinách pozdně-barokní síňovou kapli. Postavme ji na původních základech, mezi krásnými památnými lipami!

***

V obci Mýtiny (Kropfschlag) jsou rozvaliny pozdně barokní kaple. Tato ves byla podvakrát nuceně opuštěná svými obyvateli – nejprve německy mluvícími a potom těmi, kdo tu našli po válce nový domov. Byla zbořena kvůli budování hraničního pásma. Mýtiny jsou obcí zaniklou, ale nikoli zapomenutou. Jsou navštěvovány lidmi z blízkých obcí i těmi, kdo do Novohradských hor přijíždějí z dálky. Spolek Drobné památky nejjižnějších Čech, ve spolupráci s městem Nové Hrady, usiluje o obnovu místa. Konáme zde veřejné brigády a benefiční koncerty a jiné kulturní akce převážně určené na obnovu památek (ve velké návesní kapli, jejíž rekonstrukci se náš spolek v minulosti také podílel).

***

Chceme pokračovat rekonstrukcí síňové kapličky mezi krásnými památnými lipami. Na původních základech vystavíme zdi, kapličku zakleneme a omítneme. Montáž krovu bude součástí další fáze projektu. Přidejte se k nám a pomozte obnovit místo zaniklé obce a znovu postavit kapli.

Informace k obnově kaple najdete také na:


27.8. 2020

Petici proti výstavbě tzv. poutního domu na Dobré Vodě můžete podepsat na těchto místech:

v Českých Budějovicích, obchod Čaje a Sušiny Na Mlýnské stoce 6
v Nových Hradech v informačním centru
v Hojné Vodě v kiosku naproti hotelu
v Dobré Vodě č.p. 109.

elektronicky:

https://e-petice.cz/petitions/petice-proti-vystavbe-poutniho-domu-v-dobre-vode-v-novohradskych-horach.html?fbclid=IwAR2aPlZds_ANXQ0iYDcYkpNTpCb5o6Cop6zPoH3VdkiV3a-XpypMvwjzKuQ


Nabídku podzimních výletů Divočinou Novohradských hor najdete na:
https://www.mytiny.cz/divocinou-novohradskych-hor

v říjnu jdeme:

13. 9. Na Kamenec krajem zaniklých osad/přesunuto na termín 4.10.


Výlet na nejvyšší horu Novohradských hor (1072 m). Výstup na ni není obtížný, protože leží na vysoko položené náhorní plošině u Pohoří na Šumavě. V lesích na jejím úpatí se skrývají pozůstatky zaniklých osad Pavlína, Schwarzviertel, Šance, Bärau. Objevovat jejich tajemství, ale i krásy luk na prameništi Pohořského potoka a mnohé další se vydáme na zářiovém výletě divočinou

Pohoří na Šumavě - býv. Pavlína - Kamenec (1072 m) - býv. Šance - prameniště Pohořského potoka
Trasa cca 14 km bude turisticky náročnější, půjdeme hodně volným lesem a po hraničním chodníčku mezi stovkami mravenišť a po loukách ve vysoké trávě.
výchozí místo: Pohoří na Šumavě, (GPS: 48.6046053N, 14.7013533E ) v 10:00
návrat: tamtéž, kolem 17 hod.
nutnost vlastní dopravy


Fotogalerie z benefičního hudebního odpoledne na Mýtinách 5. 9. 2020


Databázi sakrálních památek Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska
najdete na:

www.nahranici.org.

Databáze vznikla v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů. Je zaměřena mimo jiné na umístění památek v krajině.