22. 10. 2019

Výstava Znamení víry v krajině bude v listopadu v Borovanech


13. 8. 2019

Nabídku výletů Divočinou Novohradských hor na podzim 2019/zima 2020 najdete na:

https://www.mytiny.cz/divocinou-novohradskych-hor

23. 9. 2019


Fotogalerie z benefičního koncertu Jana Spáleného s Triem a výstavy obrazů Františka Štorma, Josefa Kroutvora a Radka Chodury v kapli na Mýtinách.

Koncert byl krásný. A začínáme s obnovou kaple - 5. října budeme upravovat terén kolem obou kaplí, zveme všechny příznivce Mýtin na brigádu od 14 hod.27. 7. 2019

Kurz U3V Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor
v zimním semestru 2019/2020 (Teologická fakulta JU)

Volné pokračování kurzu o Novohradských horách, jejich sakrálních památkách, krajině, dějinách a lidech. Účast v předchozích blocích kurzu není podmínkou.
Příjem přihlášek: osobně, e-mailem nebo poštou na adresu: Teologická fakulta JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice. Uzávěrka přihlášek 20. 9. 2019 Přihláška: zvláštní formulář (možné stáhnout z www.tf.jcu.cz nebo si osobně vyzvednout Mgr. Heleny Machulové kancelář č. 4.49 3. patro).
Cena kurzu: 750 Kč

Přednášky:

„Kde se nebe dotýká země“, liturgický prostor kostela, struktura a vývoj, na příkladech kostelů v Novohradských horách (a přilehlého Rakouska)
ThLic. Michaela Vlčková, Th.D., 22. 10. (Změna termínu!!!)

Staré kostely v okolí Weitry
PhDr. Jiří Oesterreicher, 29. 10.

Čeští patroni a jejich atributy
Jiří Hladký, 12. 11.

Svátky podzimu v křesťanské lidové kultuře (na Doudlebsku a Novohradsku)
PhDr. Jan Šimánek, 26. 11.

Svatý Kámen a Cetviny - poškozování církevního majetku v pohraničním pásmu na poč. 50. let 20. stol.
Roman Josefík, 10.12.

Exkurze:

21. 9. Bad Grosspertholz, sakrální památky a přírodní park

6. 10. Cetviny a okolí

Více informací na: michaela.vlckova@icloud.com, 608 072 506,


8. 10. 2019

Fotogalerie z Exkurze U3V do Cetvin a okolí - od paní Majky Jedličkové

https://photos.app.goo.gl/SfjTCSvqYGdNzwBg9


20. 3. 2019

Právě vychází nové publikace nakladatelství Mýtiny

Znamení víry v krajině

Kolektivní monografie Znamení víry v krajině představuje pokus o reflexi krajiny v kontextu křesťanské víry z hlediska teologie, filosofie, liturgie, historie, architektury a urbanismu. Jako klíč k uchopení přesažného významu krajiny slouží autorům znamení víry. Jsou to především sakrální památky – od kostelů a návesních kaplí po drobnou sakrální architekturu – kapličky, boží muka a kříže situované do krajiny, jako vyjádření ztělesňující křesťanskou víru. Také sama krajina a krajinotvorné prvky mohou být uchopeny v jejich symbolické, duchovní dimenzi, jak je patrné především z prvních čtyř kapitol (texty Zdeňka A. Emingera, Františka Štěcha, Jana Samohýla a Zuzany Svobodové). Ty reflektují krajinu jako oplývající svými vlastními znameními, která přivádějí k víře a na víru odkazují. O významu křesťanských symbolů umístěných do krajiny pojednává druhá část knihy (texty Michaely Vlčkové, Jana Kurze, Miloše Krumla a Romana Josefíka). Významnou inspirací pro všechny autory byla především krajina Novohradských hor.
Kniha vyšla v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů.
V české i německé verzi možno objednat na : www.mytiny.cz/mytiny


6.1. 2019

Novou databázi sakrálních památek Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska
najdete na:

www.nahranici.org.

Databáze vznikla v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů. Je zaměřena mimo jiné na umístění památek v krajině.