Vývvvlll

Zaniklé obce nad Malší

3. 10.

Výlet do opuštěné, avšak malebně krásné krajiny od bývalé Janovy vsi, přes bývalou Tichou, bývalou Obec a Mikoly. Jen křížky a rozvaliny domů připomínají čtyři vesnice nad řekou Malší. Vrátíme se přes hřeben Táhlý.
Trasa je dlouhá cca 14 km, turisticky nepříliš náročná, polními a lesními cestami, po loukách a pastvinách, místy volně lesem.

býv. Janova Ves - býv. Horní Tichá - býv. Obec - býv. Mikoly -Táhlý (836m)
výchozí místo: u býv. Janovovy Vsi (GPS 48.6442011N, 14.5785839E)v 10 hod
návrat: tamtéž kolem 17 hod
s sebou: jídlo a pití na celý den, pláštěnku, oblečení podle počasí
nutnost vlastní dopravy
Přihlášení:
minimálně 48 hodin před začátkem výletu
tel: 608 072 506, email: michaela.vlckova@icloud.com
cena výletu: 270 Kč (děti do 15 let zdarma)
psi pouze po předchozí domluvě


10.9. 2021


Nabídka exkurzí - Kurz CŽV teologické fakulty JU: Duchovní krajina nejjižnějších Čech


18.9. Krajem rybníků
MÁME VOLNÁ MÍSTA, JE MOŽNÉ SE HLÁSIT DO PÁTKU 17.9. !!!

Z Petříkova po hrázích rybníků a lesních cestách půjdeme do Byňova. Projdeme až kolem dvaceti rybníků a nebudou chybět ani drobné sakrální památky a krásné výhledy na Novohradské hory.
Trasa cca 14 km
odjezd: 8:10 z vlakového nádraží ČB (8:41 Petříkov), sraz 7:55 v hale u prodeje jízdenek.
návrat: 17:50 tamtéž (odjezd ze zastávky Nové Hrady 17:13)
s sebou: jídlo a pití na celý den, pláštěnku, oblečení podle počasí, turistickou obuv, peníze na vlak

cena výletu: 250 Kč, možné zaplatit na výletě

9.10. Z Kamenného Újezdu na Zlatou Korunu

Drobné sakrální památky Zlatokorunska, prohlídka kláštera a kostela ve Zlaté Koruně
Trasa cca 12 km převážně po asfaltových cestách
odjezd: 9:04 z vlakového nádraží ČB (9:17 Kamenný újezd)
návrat: 17:44 tamtéž (odjezd ze Zlaté Koruny 17:09

s sebou: jídlo a pití na celý den, pláštěnku, oblečení podle počasí, turistickou obuv, peníze na vstupné 140 Kč a na vlak

cena výletu: 250 Kč, možné zaplatit na výletě

V současné době je kapacita kurzu omezena na 20 účastníků. Nutnost předchozího přihlášení.
info: https://www.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/jak-se-prihlasit
kontakt: Mgr. Jana Kubínová
referentka celoživotního vzdělávání
tel.: +420 387 773 552
mob.: 731 202 278 (8:00 - 17:00)
e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
kancelář 4.46 (3. patro)

Nabídku podzimních výletů divočinou najdete na: https://www.mytiny.cz/divocinou-novohradskych-horDuchovní krajina Novohradských hor/Horní hvozd

Michaela Vlčková, Mýtiny 2021

Kniha představuje centra, kolem nichž se soustředil duchovní život v Horním hvozdu Novohradských hor, v krajině, pro niž je charakteristické jen vzácně uchované kulturní dědictví. Houževnaté snahy o vybudování kulturní krajiny se v divokém hraničním hvozdu udržely pouhých dvě stě let a stop po někdejším životě tu zbylo málo. Celé vesnice zmizely. A přece — zůstal můstek přes potok a malovaný plechový hrnek. Rybízový keř a jasanová alej.
Kniha se nesoustředí pouze na sakrální památky a církevní aktivity v oblasti. Autorka načrtává život v Horním hvozdu podle popisu pamětníků a zároveň vychází ze stop, které ještě v krajině lze nalézt, byť jich dnes není mnoho. Cesty novohradskou duchovní krajinou vedou také přes hory, lesem a podél vody. Sledují krásu přírody i lidské osudy spojené s konkrétními místy. Každá stopa života, každý příběh, člověk, který tu žije, je jako malý zázrak.
328 stran

cena 600 Kč, 750 Kč včetně poštovného balného

knihu je možné zakoupit v Nových Hradech v kulturním a informačním centru: Náměstí Republiky 46 a v Českých Budějovicích: Čaje a sušiny, Na Mlýnské stoce 5


Knihu jsme pokřtili 18. 6. na Žofíně. Kmotry byli Erich Altmann, Martin Kruppauer a Jakub Zahradník. Křtili vodou z horských toků Černé, Pohořského potoka a Lužnice.


14. 6. 2021

Pokračujeme v obnově kaple na Mýtinách. Ještě chybí klenba, omítky a krov. Můžete také pomoci k obnově kaple a místa.


Cetviny - druhý díl nové série videodokumentů TF JU

je volně ke zhlédnutí na YouTube kanálu Teologické fakulty Jihočeské univerzity

https://www.youtube.com/watch?v=uw-mQJXsNCA&list=PL_cU2Gsvem3mdJHJtV_cK6rQxdVTeKzF_&index=3


Poutní cesty - první díl nové série videodokumentů TF JU

První epizoda série „Poutní cesty“ je volně ke zhlédnutí na YouTube kanálu Teologické fakulty Jihočeské univerzity, kde budou postupně zveřejnovány i další pokračování cyklu.

https://www.youtube.com/watch?v=KGN65ZY5H2w&t=446s