6.8. 2019

Benefiční koncert Jana Spáleného pro obnovu kapličky na Mýtinách

Benefiční koncert Jana Spáleného s Triem a výstava obrazů Františka Štorma, Josefa Kroutvora a Radka Chodury proběhne

22. září v kapli v bývalých Mýtinách.

Přijeďte podpořit obnovu zanikající kapličky, obnovu paměti krajiny a důstojnost místa, které si zaslouží být navštěvováno.
Pořádá spolek Drobné památky nejjižnějších Čech ve spolupráci s městem Nové Hrady.


13. 8. 2019

Nabídku výletů Divočinou Novohradských hor na podzim 2019/zima 2020 najdete na:

https://www.mytiny.cz/divocinou-novohradskych-hor


v říjnu:

Klauzury u Pohoří na Šumavě: Kapelung a Höllauteich
19. 10.

Nedaleko Pohoří na Šumavě se nachází několik klauzur – nádrží, které sloužily k plavení dřeva na české i rakouské straně. Český Kapelung i rakouský Höllauteich leží v lesích mimo značené cesty. Höllauteich je v letních měsících také příjemným místem na koupání. Kromě těchto lesních nádrží si prohlédneme také pozůstatky některých zaniklých usedlostí v okolí Pohoří na Šumavě a vystoupíme na Hölberg (1000 m n.m.)


Pohoří na Šumavě - býv. Janovy Hutě - Kapelung - Stdadlberg -Höllauteich - Höllberg (1000m) - Pohoří na Šumavě
Trasa je turisticky středně náročná, většinou po lesních cestách, cca 18 km.

Výchozí místo: Pohoří na Šumavě parkoviště GPS: 48.6046056N, 14.7014981E
nutnost vlastní dopravy
čas: 10 hod návrat: mezi 17 a 18 hod


27. 7. 2019

Kurz U3V Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor
v zimním semestru 2019/2020 (Teologická fakulta JU)

Volné pokračování kurzu o Novohradských horách, jejich sakrálních památkách, krajině, dějinách a lidech. Účast v předchozích blocích kurzu není podmínkou.
Příjem přihlášek: osobně, e-mailem nebo poštou na adresu: Teologická fakulta JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice. Uzávěrka přihlášek 20. 9. 2019 Přihláška: zvláštní formulář (možné stáhnout z www.tf.jcu.cz nebo si osobně vyzvednout Mgr. Heleny Machulové kancelář č. 4.49 3. patro).
Cena kurzu: 750 Kč

Přednášky:

„Kde se nebe dotýká země“, liturgický prostor kostela, struktura a vývoj, na příkladech kostelů v Novohradských horách (a přilehlého Rakouska)
ThLic. Michaela Vlčková, Th.D., 15. 10.

Staré kostely v okolí Weitry
PhDr. Jiří Oesterreicher, 29. 10.

Čeští patroni a jejich atributy
Jiří Hladký, 12. 11.

Svátky podzimu v křesťanské lidové kultuře (na Doudlebsku a Novohradsku)
PhDr. Jan Šimánek, 26. 11.

Svatý Kámen a Cetviny - poškozování církevního majetku v pohraničním pásmu na poč. 50. let 20. stol.
Roman Josefík, 10.12.

Exkurze:

21. 9. Bad Grosspertholz, sakrální památky a přírodní park

6. 10. Cetviny a okolí

Více informací na: michaela.vlckova@icloud.com, 608 072 506,


12. 8. 2019

Exkurze U3V do Bad Grosspertholz - sakrální památky a přírodní park

21. 9. 2019

Exkurze se koná v rámci kurzu U3V Teologické fakulty JU - Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor,
 účast po předchozím přihlášení možná i pro ty, kdo nejsou v kurzu zapsáni.


Prohlédneme si městečko Bad Grosspertholz, kostel sv. Bartoloměje a další sakrální památky, projdeme soutěskou Reichenauského potoka a vystoupíme na rozhlednu na Schwarzenbergu. Je možné zvolit kratší (cca 8 km) či delší (cca 12 km) trasu.

odjezd: v 9 hod, Dukelská 1 (u Jihočeského muzea)

návrat: mezi 18 a 19 hod, tamtéž s sebou: jídlo a pití na celý den, pevnou obuv, pláštěnku

cena exkurze pro ty, kdo nejsou účastníky kurzu: 300 Kč, možno zaplatit v autobuse


lektor a průvodce: ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.


přihlášky do 18. 9. 2019 na: 608 072 506, vlckovam@tf.jcu.cz, www.mytiny.cz


19. 9. 2019

Exkurze U3V do Cetvin a okolí

6. 10. 2019

Exkurze se koná v rámci kurzu U3V Teologické fakulty JU - Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor,
 účast po předchozím přihlášení možná i pro ty, kdo nejsou v kurzu zapsáni.


Kraj kolem Cetvin je i přes svou opuštěnost bohatý na drobné sakrální památky, je smutný, ale i krásný a malebný. Vyjdeme z Janovy vsi, do míst bývalé obce Tiché, Mikulova a Cetvin. Prohlédneme si kostel v Cetvinách, který je skvostem pozdně gotické architektury (bohužel právě v rekonstrukci) a projdeme křížovou cestu nad Malší.
Je možné zvolit kratší (cca 9 km) či delší (cca 13 km) trasu.

odjezd: v 9 hod, Dukelská 1 (u Jihočeského muzea)

návrat: mezi 18 a 19 hod, tamtéž s sebou: jídlo a pití na celý den, pevnou obuv, pláštěnku

cena exkurze pro ty, kdo nejsou účastníky kurzu: 300 Kč, možno zaplatit v autobuse


lektor a průvodce: ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.


přihlášky do 3. 10. 2019 na: 608 072 506, vlckovam@tf.jcu.cz, www.mytiny.cz


20. 3. 2019

Právě vychází nové publikace nakladatelství Mýtiny

Znamení víry v krajině

Kolektivní monografie Znamení víry v krajině představuje pokus o reflexi krajiny v kontextu křesťanské víry z hlediska teologie, filosofie, liturgie, historie, architektury a urbanismu. Jako klíč k uchopení přesažného významu krajiny slouží autorům znamení víry. Jsou to především sakrální památky – od kostelů a návesních kaplí po drobnou sakrální architekturu – kapličky, boží muka a kříže situované do krajiny, jako vyjádření ztělesňující křesťanskou víru. Také sama krajina a krajinotvorné prvky mohou být uchopeny v jejich symbolické, duchovní dimenzi, jak je patrné především z prvních čtyř kapitol (texty Zdeňka A. Emingera, Františka Štěcha, Jana Samohýla a Zuzany Svobodové). Ty reflektují krajinu jako oplývající svými vlastními znameními, která přivádějí k víře a na víru odkazují. O významu křesťanských symbolů umístěných do krajiny pojednává druhá část knihy (texty Michaely Vlčkové, Jana Kurze, Miloše Krumla a Romana Josefíka). Významnou inspirací pro všechny autory byla především krajina Novohradských hor.
Kniha vyšla v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů.
V české i německé verzi možno objednat na : www.mytiny.cz/mytiny


6.1. 2019

Novou databázi sakrálních památek Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska
najdete na:

www.nahranici.org.

Databáze vznikla v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů. Je zaměřena mimo jiné na umístění památek v krajině.