14. 12. 2020

Hrubá stavba kaple na Mýtinách je dokončena. Na jaře bude pokračovat. A bude možné ji podpořit účastí na workshopech zaměřených na staré řemeslné technologie: Vápenné omítky, tažení říms a lizén, valená klenba a její nahazování, vápenné nátěry.Databázi sakrálních památek Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska
najdete na:

www.nahranici.org.

Databáze vznikla v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů. Je zaměřena mimo jiné na umístění památek v krajině.