28.8. 2020

Dárcovská kampaň pro obnovu kaple na Mýtinách

Nadace Via podpořila projekt na obnovu kapličky na Mýtinách a zřídila pro tento účel dárcovské konto. Máte možnost příspívat do 28. září.
Kaple bude zasvěcena sv. Rochovi, patronovi poutníků a ochránci proti morovým epidemiím. Začneme stavět, až budou vyřízeny všechny úřední náležitosti.

odkaz na konto:

https://www.darujme.cz/projekt/1203269?fbclid=IwAR2ZU9rs00_Pguwjjx1AS69QJMnQYSlXJSKU6467d6N6lMVTaR3QYGAjWpc

Pojďme vracet život místům zaniklých obcí, uchovejme památku a důstojnost míst, kde po generace žili lidé! Nenechme v bývalých Mýtinách (Kropfschlag) ležet v rozvalinách pozdně-barokní síňovou kapli. Postavme ji na původních základech, mezi krásnými památnými lipami!

***

V obci Mýtiny (Kropfschlag) jsou rozvaliny pozdně barokní kaple. Tato ves byla podvakrát nuceně opuštěná svými obyvateli – nejprve německy mluvícími a potom těmi, kdo tu našli po válce nový domov. Byla zbořena kvůli budování hraničního pásma. Mýtiny jsou obcí zaniklou, ale nikoli zapomenutou. Jsou navštěvovány lidmi z blízkých obcí i těmi, kdo do Novohradských hor přijíždějí z dálky. Spolek Drobné památky nejjižnějších Čech, ve spolupráci s městem Nové Hrady, usiluje o obnovu místa. Konáme zde veřejné brigády a benefiční koncerty a jiné kulturní akce převážně určené na obnovu památek (ve velké návesní kapli, jejíž rekonstrukci se náš spolek v minulosti také podílel).

***

Chceme pokračovat rekonstrukcí síňové kapličky mezi krásnými památnými lipami. Na původních základech vystavíme zdi, kapličku zakleneme a omítneme. Montáž krovu bude součástí další fáze projektu. Přidejte se k nám a pomozte obnovit místo zaniklé obce a znovu postavit kapli.

Informace k obnově kaple najdete také na:


7. 6. 2020

Boží muka v bývalé Jedlici už nejsou prázdná. Místo střeží a krášlí Panna Maria záblatská, ctěná tradičně rodem Buquoyů, též jako milostný obraz v Nových Hradech, kam k němu směřovali poutní procesí.

Fotogalerie z vycházky a svěcení obrázku 7. 6. 2020


Nabídku letních výletů Divočinou Novohradských hor najdete na:
https://www.mytiny.cz/divocinou-novohradskych-hor

v červenci jdeme

19. 7. Do Stříbrných Hutí

Podél horního toku Lužnice k nádrži Kapelunk, přes rakouské vrchy Hohlenestein (976 m) a Ahornstein (1119 m) do zaniklých Stříbrných Hutí, Janových Hutí a zpět na Pohoří.
cca 14 km
výchozí místo: Pohoří na Šumavě v 10 hod
návrat mezi 17 a 18 hod
plavky s sebou
nutnost vlastní dopravy


9.6. 2020

Kurz U3V Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor
zimní semestr 2020/2021 (Teologická fakulta JU)


Volné pokračování kurzu o Novohradských horách, jejich sakrálních památkách, krajině, dějinách a lidech. Účast v předchozích blocích kurzu není podmínkou.
Příjem přihlášek: osobně, e-mailem nebo poštou na adresu: Teologická fakulta JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice. Uzávěrka přihlášek 12.9. 2020 Přihláška: zvláštní formulář (možné stáhnout z www.tf.jcu.cz nebo si osobně vyzvednout Mgr. Heleny Machulové kancelář č. 4.49 3. patro).
Cena kurzu: 500 Kč

Exkurze:

19. 9. Pohoří Na Šumavě, Kapelunk, křížová cesta

10. 10. Krajinou rybníků novohradského podhůří

Více informací na: michaela.vlckova@icloud.com, 608 072 506,

Databázi sakrálních památek Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska
najdete na:

www.nahranici.org.

Databáze vznikla v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů. Je zaměřena mimo jiné na umístění památek v krajině.