Výlet na Buchberg
26. 6. 2022

Pěší výlet do blízkého Horního Rakouska. Meditační stezka nás provede krásným údolím Feistritz, zde navštívíme hamr a projdeme krajinou farem a statků, vystoupáme na 813 m vysoký Buchberg jehož skalní vrchol zdobí železný kříž. Z 10,5 m vysoké rozhledny je fantastický výhled na Mühlviertel a za jasného počasí jsou vidět i Alpy na jihu. Sestupíme do osady Grieb a do městečka Kefermarkt, které nabízí hned dvě zajímavosti: farní kostel s hodnotným gotickým křídlovým oltářem sv. Wolfganga z roku 1490) a zámek Weinberg.
trasa cca 10-12 km

průvodci: Martin Polák, Michaela Vlčková
doprava: mikrobusem
odjezd: v 8:00 z Českých Budějovic, Mariánské náměstí, od ústavu pro hluchoněmé
návrat: kolem 18 h tamtéž

cena 780 Kč platí se předem převodem na účet:
51-9020630297/0100

přihlášení a další informace:
603 534 725


23. 11. 2021

V nakladatelství Mýtiny vyšel dotisk obou dílů knihy Duchovní krajina Novohradských hor: Novohradsko a Horní hvozd. Obě knihy je možné zakoupit v knihovně Teologické fakulty (Kněžská a v obchodě Čaje a sušiny (Na Mlýnské stoce 5) v Českých Budějovicích a v KIC Nové Hrady a Borovany. Knihy si také můžete objednat na: https://www.mytiny.cz/blog/knihy-nakladatelstvi-mytiny

Vývvvlll