Exkurze za sakrálními památkami
Slepičích hor 8. 6.

Klení (prohlídka kostela sv. Vavřince) → Slepice (865 m n.m.) → Daleké Popelice → Děkanské Skaliny → Velké Skaliny→ Sokolčí → údolí řeky Černé → Blansko (prohlídka kostela sv. Jiří)

Exkurze se koná v rámci U3V kurzu Teologické fakulty JU.
Po předchozím přihlášení účast možná i pro ty, kdo nejsou v kurzu zapsáni.

odjezd v 9 hodin, Dukelská 1 (u Jihočeského muzea)
lektor a průvodce: ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.
přihlášky do 5. 6. 2019 na: 608 072 506, michaela.vlckova@icloud.com
návrat mezi 18:30 a 19:00 tamtéž
cena 300 Kč, možno zaplatit v autobuse
(účastníci kurzu U3V Křesťnské symoboly - zdarma)
s sebou: jídlo a pití na celý den, pevnou obuv, pláštěnku
délka trasy cca 14 km

Exkurze je již naplněna, další přihlášky nepřijímáme.


20.5. 2018

Fotogalerie z exkurze do Malont a na Jelení vrch od paní Jedličkové

https://photos.app.goo.gl/hJVd7PP8mnY7DLQGA


20. 3. 2019

Právě vychází nové publikace nakladatelství Mýtiny

Znamení víry v krajině

Kolektivní monografie Znamení víry v krajině představuje pokus o reflexi krajiny v kontextu křesťanské víry z hlediska teologie, filosofie, liturgie, historie, architektury a urbanismu. Jako klíč k uchopení přesažného významu krajiny slouží autorům znamení víry. Jsou to především sakrální památky – od kostelů a návesních kaplí po drobnou sakrální architekturu – kapličky, boží muka a kříže situované do krajiny, jako vyjádření ztělesňující křesťanskou víru. Také sama krajina a krajinotvorné prvky mohou být uchopeny v jejich symbolické, duchovní dimenzi, jak je patrné především z prvních čtyř kapitol (texty Zdeňka A. Emingera, Františka Štěcha, Jana Samohýla a Zuzany Svobodové). Ty reflektují krajinu jako oplývající svými vlastními znameními, která přivádějí k víře a na víru odkazují. O významu křesťanských symbolů umístěných do krajiny pojednává druhá část knihy (texty Michaely Vlčkové, Jana Kurze, Miloše Krumla a Romana Josefíka). Významnou inspirací pro všechny autory byla především krajina Novohradských hor.
Kniha vyšla v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů.
V české i německé verzi možno objednat na : www.mytiny.cz/mytiny


6.1. 2019

Novou databázi sakrálních památek Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska
najdete na:

www.nahranici.org.

Databáze vznikla v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů. Je zaměřena mimo jiné na umístění památek v krajině.


10. 1. 2019

Kurz U3V Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor
v letním semestru 2018/2019

Volné pokračování kurzu o Novohradských horách, jejich sakrálních památkách, krajině, dějinách a lidech. Účast v předchozích blocích kurzu není podmínkou.
Příjem přihlášek: osobně, e-mailem nebo poštou na adresu: Teologická fakulta JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice. Uzávěrka přihlášek 26. 2. 2018 Přihláška: zvláštní formulář (možné stáhnout z www.tf.jcu.cz nebo si osobně vyzvednout Mgr. Heleny Machulové kancelář č. 4.49 3. patro).
Cena kurzu: 750 Kč

Přednášky:

14 svatých pomocníků a jejich atributy,
Jiří Hladký, 26.2. 2019

"České stopy v krajině dolnorakouských Novohradských hor, aneb co vytušil již Palacký..."
PhDr. Jiří Oesterreicher, 12.3. 2019

Místa paměti v jihočeské krajině
Mgr. Martin Gaži, 26.3. 2019

Pomníky padlým v Novohradských horách
Roman Josefík, 9. 4. 2019

Výroční lidové zvyky na jihu Čech v minulosti i době současné
PhDr. Jan Šimánek, 23. 4. 2019

Exkurze:

18. 5. Na Jelení vrch, z Malont do bývalých Rapotic
8. 6. Z Klení přes Slepici a údolím řeky Černé do Kaplice

18. 6. Závěrečné kolokvium v 16 hod. učebna č. 105

Více informací na: michaela.vlckova@icloud.com, 608 072 506,