Vývvvlll

Po proudu Pohořského potoka
14. 11.

Z Pohorské Vsi půjdeme po proudu Pohořského potoka do bývalých Rapotic a Radčic a po loukách s nádhernými výhledy se vrátíme zpět přes Lužnici. Uvidíme úpravy koryta potoka pro voroplavbu a několik ruin bývalách mlýnů. Trasa cca 14 km po pěšince podél potoka, loukami i volně lesem. Doporučuji voděodolné boty.

vycházíme z Pohorské Vsi od kostela v 10 h
návrat: kolem 17 h tamtéž

návrat: tamtéž kolem 17 hod
s sebou: jídlo a pití na celý den, pláštěnku, oblečení podle počasí
nutnost vlastní dopravy
Přihlášení:
minimálně 48 hodin před začátkem výletu
tel: 608 072 506, email: michaela.vlckova@icloud.com
cena výletu: 270 Kč (děti do 15 let zdarma)
psi pouze po předchozí domluvěDuchovní krajina Novohradských hor/Horní hvozd

Michaela Vlčková, Mýtiny 2021

Kniha představuje centra, kolem nichž se soustředil duchovní život v Horním hvozdu Novohradských hor, v krajině, pro niž je charakteristické jen vzácně uchované kulturní dědictví. Houževnaté snahy o vybudování kulturní krajiny se v divokém hraničním hvozdu udržely pouhých dvě stě let a stop po někdejším životě tu zbylo málo. Celé vesnice zmizely. A přece — zůstal můstek přes potok a malovaný plechový hrnek. Rybízový keř a jasanová alej.
Kniha se nesoustředí pouze na sakrální památky a církevní aktivity v oblasti. Autorka načrtává život v Horním hvozdu podle popisu pamětníků a zároveň vychází ze stop, které ještě v krajině lze nalézt, byť jich dnes není mnoho. Cesty novohradskou duchovní krajinou vedou také přes hory, lesem a podél vody. Sledují krásu přírody i lidské osudy spojené s konkrétními místy. Každá stopa života, každý příběh, člověk, který tu žije, je jako malý zázrak.
328 stran

cena 600 Kč, 750 Kč včetně poštovného balného

knihu je možné zakoupit v Nových Hradech v kulturním a informačním centru: Náměstí Republiky 46 a v Českých Budějovicích: Čaje a sušiny, Na Mlýnské stoce 5


Knihu jsme pokřtili 18. 6. na Žofíně. Kmotry byli Erich Altmann, Martin Kruppauer a Jakub Zahradník. Křtili vodou z horských toků Černé, Pohořského potoka a Lužnice.


14. 6. 2021

Pokračujeme v obnově kaple na Mýtinách. Ještě chybí klenba, omítky a krov. Můžete také pomoci k obnově kaple a místa.


Cetviny - druhý díl nové série videodokumentů TF JU

je volně ke zhlédnutí na YouTube kanálu Teologické fakulty Jihočeské univerzity

https://www.youtube.com/watch?v=uw-mQJXsNCA&list=PL_cU2Gsvem3mdJHJtV_cK6rQxdVTeKzF_&index=3


Poutní cesty - první díl nové série videodokumentů TF JU

První epizoda série „Poutní cesty“ je volně ke zhlédnutí na YouTube kanálu Teologické fakulty Jihočeské univerzity, kde budou postupně zveřejnovány i další pokračování cyklu.

https://www.youtube.com/watch?v=KGN65ZY5H2w&t=446s