Nanebevzetí Panny Marie

Nanebevzetí Panny Marie
obloha temně modrá je
večer ruměncem
vše přikryje.

Vlahý a vonný
plášť Panny Marie
srpnový soumrak
léto uplyne
stříbřitý hvězdami
plášť Panny Marie.

Sedíš na prahu
že teskno je
přeješ si dotknout
skrýt se
pod pláštěm
letní noci
nebo Marie?