Mezi dnem a nocí

Mezi
dnem a nocí
mezi
čtvrtou a pátou
hodinou ranní
zvláštní sny se mi zdají

Mezi
nocí a dnem
mezi
bděním a spánkem
přicházejí

Kočičí drápky
na peřině
Byl to sen?
Ještě hoří v kamnech
a za okny sněží

Nad ránem
zvoní z věží
světla v údolí
se choulí

Mezi
nocí
a svítáním
do tmy
do mrazu
na autobus.