Knihy nakladatelství Mýtiny

Znamení víry v krajině

Michaela Vlčková (ed.), Mýtiny 2018

Kolektivní monografie Znamení víry v krajině představuje pokus o reflexi krajiny v kontextu křesťanské víry z hlediska teologie, filosofie, liturgie, historie, architektury a urbanismu. Jako klíč k uchopení přesažného významu krajiny slouží autorům znamení víry. Jsou to především sakrální památky – od kostelů a návesních kaplí po drobnou sakrální architekturu – kapličky, boží muka a kříže situované do krajiny, jako vyjádření ztělesňující křesťanskou víru. Také sama krajina a krajinotvorné prvky mohou být uchopeny v jejich symbolické, duchovní dimenzi, jak je patrné především z prvních čtyř kapitol (texty Zdeňka A. Emingera, Františka Štěcha, Jana Samohýla a Zuzany Svobodové). Ty reflektují krajinu jako oplývající svými vlastními znameními, která přivádějí k víře a na víru odkazují. O významu křesťanských symbolů umístěných do krajiny pojednává druhá část knihy (texty Michaely Vlčkové, Jana Kurze, Miloše Krumla a Romana Josefíka). Významnou inspirací pro všechny autory byla především krajina Novohradských hor.
Kniha vyšla v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů.

Neprodejné. Knihu je možné objednat za cenu poštovného 120 Kč. Posíláme doporučeně na dobírku Českou poštou.
Pro objednání použijte, prosím, formulář (níže na stránce).


Znamení víry v krajině. Sakrální památky Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska/Zeichen des Glaubens in der Landschaft. Sakrale Denkmäler des Gratzener Berglandes und der angrenzenden Gebiete Niederösterreichs

Michaela Vlčková (ed.), Mýtiny 2018

Publikace ke stejnojmenné výstavě představuje sakrální památky se zvláštním zřetelem k jejich umístění v krajině. Zachycuje je v textech a fotografiích jako znamení víry v krajině, vytesaná do kamene monumentálních gotických kostelů i prostých sloupků božích muk, jako vyjádření křesťanské víry ztělesněná v kapličkách, sochách, křížích, obrazech a dalších objektech, která můžeme potkat při cestách Novohradskými horami i přilehlými oblastmi rakouského pohraničí. 
Autoři: Michaela Vlčková, Zdenka Paloušová, Miloš Kruml, Vladimír Neumann

Vyšlo v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů.

Neprodejné. Možno objednat za cenu poštovného 120 Kč. Posíláme doporučeně na dobírku Českou poštou.
Pro objednání použijte, prosím, formulář (níže na stránce).Duchovní krajina Novohradských hor/Novohradsko

Michaela Vlčková (ed.), Mýtiny 2017

Kniha Duchovní krajina Novohradských hor přibližuje krajinu v blízkém okolí Nových Hradů, Horní Stropnice, Dobré a Hojné Vody, která tvoří jakousi pomyslnou bránu do Novohradských hor. Není svým zaměřením místopisná, popisuje „duchovní krajinu“ nesoucí otisky víry lidí, kteří ji po staletí obývali a utvářeli i těch, kdo tu žijí nebo sem přicházejí dnes. Autoři věnují svou pozornost jednotlivým místům a objektům, které tuto víru nějak vyjadřují, ztělesňují, kolem nichž se soustředil nebo soustředí duchovní život v oblasti.Kniha přináší odborné výhledy na krajinu a její sakrální památky, ale také reflexe a rozhovry vztahující se k některým místům, kostelům a kaplím i poetické výhledy do krajiny Novohradska v básních a obrazech.

Vyprodáno. Připravujeme dotisk.