Knihy nakladatelství Mýtiny

Duchovní krajina Novohradských hor/Horní hvozd

Michaela Vlčková, Mýtiny 2021

Kniha představuje centra, kolem nichž se soustředil duchovní život v Horním hvozdu Novohradských hor, v krajině, pro niž je charakteristické jen vzácně uchované kulturní dědictví. Houževnaté snahy o vybudování kulturní krajiny se v divokém hraničním hvozdu udržely pouhých dvě stě let a stop po někdejším životě tu zbylo málo. Celé vesnice zmizely. A přece — zůstal můstek přes potok a malovaný plechový hrnek. Rybízový keř a jasanová alej.
Kniha se nesoustředí pouze na sakrální památky a církevní aktivity v oblasti. Autorka načrtává život v Horním hvozdu podle popisu pamětníků a zároveň vychází ze stop, které ještě v krajině lze nalézt, byť jich dnes není mnoho. Cesty novohradskou duchovní krajinou vedou také přes hory, lesem a podél vody. Sledují krásu přírody i lidské osudy spojené s konkrétními místy. Každá stopa života, každý příběh, člověk, který tu žije, je jako malý zázrak.
328 stran

cena 600 Kč, 750 Kč včetně poštovného balného

Knihu je možné zakoupit v Českých Budějovicích: Knihovna Teologické fakulty JU, Kněžská 8 a obchod Čaje a sušiny, Na Mlýnské stoce 5 a v kulturních a informačních centrech: Náměstí Republiky 46, Nové Hrady, Žižkovo nám. 1, Borovany


Duchovní krajina Novohradských hor/Novohradsko

Michaela Vlčková (ed.), Mýtiny 2017

Kniha Duchovní krajina Novohradských hor přibližuje krajinu v blízkém okolí Nových Hradů, Horní Stropnice, Dobré a Hojné Vody, která tvoří jakousi pomyslnou bránu do Novohradských hor. Není svým zaměřením místopisná, popisuje „duchovní krajinu“ nesoucí otisky víry lidí, kteří ji po staletí obývali a utvářeli i těch, kdo tu žijí nebo sem přicházejí dnes. Autoři věnují svou pozornost jednotlivým místům a objektům, které tuto víru nějak vyjadřují, ztělesňují, kolem nichž se soustředil nebo soustředí duchovní život v oblasti.Kniha přináší odborné výhledy na krajinu a její sakrální památky, ale také reflexe a rozhovry vztahující se k některým místům, kostelům a kaplím i poetické výhledy do krajiny Novohradska v básních a obrazech.

Vyprodáno!
Připravujeme dotisk.


Znamení víry v krajině

Michaela Vlčková (ed.), Mýtiny 2018

Kolektivní monografie Znamení víry v krajině představuje pokus o reflexi krajiny v kontextu křesťanské víry z hlediska teologie, filosofie, liturgie, historie, architektury a urbanismu. Jako klíč k uchopení přesažného významu krajiny slouží autorům znamení víry. Jsou to především sakrální památky – od kostelů a návesních kaplí po drobnou sakrální architekturu – kapličky, boží muka a kříže situované do krajiny, jako vyjádření ztělesňující křesťanskou víru. Také sama krajina a krajinotvorné prvky mohou být uchopeny v jejich symbolické, duchovní dimenzi, jak je patrné především z prvních čtyř kapitol (texty Zdeňka A. Emingera, Františka Štěcha, Jana Samohýla a Zuzany Svobodové). Ty reflektují krajinu jako oplývající svými vlastními znameními, která přivádějí k víře a na víru odkazují. O významu křesťanských symbolů umístěných do krajiny pojednává druhá část knihy (texty Michaely Vlčkové, Jana Kurze, Miloše Krumla a Romana Josefíka). Významnou inspirací pro všechny autory byla především krajina Novohradských hor.
Kniha vyšla v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů.

Neprodejné. Knihu posíláme zdarma (1 kus) při objednávce knihy Duchovní krajina Novohradských hor.
Pro objednání použijte, prosím, formulář (níže na stránce).


Znamení víry v krajině. Sakrální památky Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska/Zeichen des Glaubens in der Landschaft. Sakrale Denkmäler des Gratzener Berglandes und der angrenzenden Gebiete Niederösterreichs

Michaela Vlčková (ed.), Mýtiny 2018

Publikace ke stejnojmenné výstavě představuje sakrální památky se zvláštním zřetelem k jejich umístění v krajině. Zachycuje je v textech a fotografiích jako znamení víry v krajině, vytesaná do kamene monumentálních gotických kostelů i prostých sloupků božích muk, jako vyjádření křesťanské víry ztělesněná v kapličkách, sochách, křížích, obrazech a dalších objektech, která můžeme potkat při cestách Novohradskými horami i přilehlými oblastmi rakouského pohraničí. 
Autoři: Michaela Vlčková, Zdenka Paloušová, Miloš Kruml, Vladimír Neumann

Vyšlo v rámci projektu Znamení víry v krajině financováného a realizováného v programu
Interreg V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů.

Neprodejné. Knihu posíláme zdarma (1 kus) při objednávce knihy Duchovní krajina Novohradských hor.
Pro objednání použijte, prosím, formulář (níže na stránce).