Jaro

Za clonou mlhy a deště
už slyším
co není ještě
co nelze ani vyslovit
snad první ptačí hlásek
tenounký jako nit