Na Jelení hřbet

4. 7. a 20. 7. 2019

Jelení hřbet patří k nejmohutnějším masivům Novohradských hor a navíc zcela opuštěným, nevedou sem žádné značené cesty. Projdeme několika kilometrový horský hřeben ( s vrcholy Točník 903 m.n.m., Jelení hřbet 959 m.n.m.). Po hranici projdeme na plynule navazující horu Vysokou, kde si prohlédneme jeden z nejstarších pralesů v Evropě. Uvidíme také pozůstatky někdejšího osídlení pod Jelením hřbetem a Vysokou – bývalý Starý Holand a Lukov a pozůstatky systému plavení dřeva v Novohradských Horách – klauzuru Mlýnský vrch (plavky s sebou) a Lužný potok.

Výchozí místo: Mlýnský vrch (48.7113967N, 14.7100978E)
čas: 10:10
Pro ty, kdo přijedou autobusem: výchozí místo Staré Hutě autobusová zastávka ( 9:57 příjezd autobusu navazujícího na vlak z Kaplice-nádraží, žel. zast. v 8:45)
návrat: kolem 17:30 hod (17:53 odjezd autobusu směr Kaplice-nádraží, žel. zast.)
Trasa je turisticky poměrně náročná, většinou po lesních pěšinách a volně lesem, částečně po asfaltkách a lesních cestách, cca 18 km