• výlety do odlehlých částí Novohradských hor

  • mimo značené cesty a turisticky frekventovaná místa

  • komentované výlety s průvodcem

  • pro menší skupiny (3-15 osob)

  • za každého počasí

Společné výlety nejsou vzhledem k současné situaci možné. Zatím pro vás připravujeme trasy - na lepší časy.
Chodit do přírody zakázané není, pokud můžete, určitě tuto možnost využijte, procházky lesem odbourávají úzkost a stres.
Termíny výletů, jsou vypsané, jejich konání záleží, jak se bude celá situace vyvíjet. K výletům, které se ruší nebo odkládají dávám alespoň fotky míst a krátká povídání.

Teším se na opětovné shledání v Novohradských horách.

Michaela Vlčková


Přáli jste si někdy opustit značené cesty a nechat se vést jen lesními cestami a pěšinami?
Chtěli byste se vydat na vrcholy kopců a podél potoků, přes horské louky a lesy, kde žádné cesty nevedou?
Máte rádi Novohradské hory a chtěli byste je lépe poznat?

Výlety „divočinou Novohradských hor“ jsou zaměřené na místa výjimečná svým půvabem, opuštěností, přírodními krásami i kulturně-historickým významem. Jsou určené pro malé skupiny 3-12 osob. Vyšší turistická náročnost tras je dána tím, že vedou někdy hůře prostupným terénem. Trasy jsou voleny převážně mimo značené cesty a turisticky hojně navštěvované lokality. Výpravy jsou vedené průvodcem, který vás provede a poskytne informace o místech zajímavých z přírodního i historického hlediska, na něž byste někdy sami těžko hledali cestu. Výlety se konají za každého počasí.

Přihlášení:
minimálně 48 hodin před začátkem výletu
tel: 608 072 506, email: michaela.vlckova@icloud.com

cena výletu: 270 Kč (děti do 15 let zdarma)

Průvodce:
Michaela Vlčková (1978) vede exkurze do Novohradských hor také v rámci kurzů a seminářů na Jihočeské univerzitě (Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor), píše texty a vydává knihy o Novohradských horách, zejména se zaměřením na sakrální památky zdejšího regionu.


Malše na horním toku

meandruje neslyšně loukami, mokřady, podmáčenými lesy, liduprázdnou krajinou. Na české straně sem nevede žádná cesta, nepotkáte tu živáčka. A přeci nebyla tato místa vždy opuštěná, bývala tu osada Maltsbach, ve které žili hlavně uhlíři, jako i v několika nedalekých samotách. Podél řeky vedla cesta, úvozy a staré aleje jsou na některých místech ještě k nalezení.


Hranický potok

(Streitbach, Sporný potok, Různice) předchází Malši v roli hraničního toku. Pramení kousek od Kamence, jeho koryto je plné balvanů, má horský ráz, zcela odlišný od poklidné Malše (přitékající z Rakouska od Sandlu), do které se vlévá. Teď na začátku jara je nejkrásnější, protože má vodu z tajícího sněhu.

jaro 2020:

Horní Malše a Hranický potok
5. 4.

Malše na svém horním toku tiše meandruje lesem a loukami, na české straně tu nevedou žádné cesty. Část naší cesty povede proti proudu Malše a Hranického potoka, který ji jako hraniční tok vystřídá v místě, kde Malše vytéká z Rakouska. Projdeme opuštěné, syrové lesy, které však přece nesou stopy někdejšího osídlení, a nejabsurdnější místo Novohradských hor – Ulrichov. Vyjdeme a vrátíme se do Leopoldova, který byl za časů voroplavby překladištěm dřeva a sídlem dřevařů.
Leopoldov - býv. Maltsbach - býv. Ulrichov
cca 14 km
výchozí místo: Leopoldov

-------------------------------------------------------------------------------------

Na Stříbrný vrch
26. 4.

Smrčina (910) - Stříbrný Vrch (936m), Žofínský prales, Zlatá Ktiš, cca 16 km
výchozí místo: Lesovna Žofín
nutnost vlastní dopravy

-------------------------------------------------------------------------------------

Zaniklé vsi nad Malší
10. 5.

Janova Ves - býv. Tichá - býv. Obec - býv. Mikulov
cca 14 km
výchozí místo: Janova Ves

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horní Malše (Dolní Přibrání - Cetviny)
24. 5.

výchozí místo: Dolní Přibrání
cca 14 km
nutnost vlastní dopravy

-------------------------------------------------------------------------------------

Na Kamenec, Taufelberg a Schwarze Mauer
14. 6.

výchozí místo: Pohoří na Šumavě
cca 14 km
​​​​​​​nutnost vlastní dopravy