• výlety do odlehlých částí Novohradských hor

  • mimo značené cesty a turisticky frekventovaná místa

  • někdy také mimo cesty (pěšinkami, loukou, lesem, vodou)

  • komentované výlety s průvodcem

  • pro menší skupiny (3-15 osob)

  • za každého počasí

Přáli jste si někdy opustit značené cesty a nechat se vést jen lesními cestami a pěšinami?
Chtěli byste se vydat na vrcholy kopců a podél potoků, přes horské louky a lesy, kde žádné cesty nevedou?
Máte rádi Novohradské hory a chtěli byste je lépe poznat?

Výlety „divočinou Novohradských hor“ jsou zaměřené na místa výjimečná svým půvabem, opuštěností, přírodními krásami i kulturně-historickým významem. Jsou určené pro malé skupiny 3-15 osob. Vyšší turistická náročnost tras je dána tím, že vedou někdy hůře prostupným terénem. Trasy jsou voleny převážně mimo značené cesty a turisticky hojně navštěvované lokality. Výpravy jsou vedené průvodcem, který vás provede a poskytne informace o místech zajímavých z přírodního i historického hlediska, na něž byste někdy sami těžko hledali cestu. Výlety se konají za každého počasí.

Přihlášení:
minimálně 48 hodin před začátkem výletu
tel: 608 072 506, email: michaela.vlckova@icloud.com

cena výletu: 270 Kč (děti do 15 let zdarma)

Průvodce:
Michaela Vlčková (1978) vede exkurze do Novohradských hor také v rámci kurzů a seminářů na Jihočeské univerzitě (Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor), píše texty a vydává knihy o Novohradských horách, zejména se zaměřením na sakrální památky zdejšího regionu.


13. 6. Krajem zaniklých sklářských hutí

Půjdeme přes Pivonice, Terčí Dvůr do Stříbrných Hutí a Bonaventury. Jen jména zaniklých osad na mapách připomínají někdejší slávu hutí, odkud se broušené a křišťálové sklo vozilo do všech koutů Evropy i za oceán. Vystoupíme na Vyhlídku (941m) a projdeme úbočí Myslivny. Čekají nás rozkvetlé louky, z těch nad Terčím Dvorem jsou krásné výhledy.

Trasa je turisticky středně náročná, většinou po lesních cestách, místy po zvířecích pěšinkách a volně lesem, cca 16 km
vycházíme v 10 h z: odbočky na Terčí Dvůr (nad Pohorskou Vsí směrem na Leopoldov. GPS: 48.6645967N, 14.6493056E48.)
návrat: asi 17:30 tamtéž
s sebou: jídlo a pití na celý den, pláštěnku, plavky, oblečení podle počasí.
nutnost vlastní dopravy

Přihlášení:
minimálně 48 hodin před začátkem výletu
tel: 608 072 506, email: michaela.vlckova@icloud.com
cena výletu: 270 Kč (děti do 15 let zdarma)
psi pouze po předchozí domluvě


25.7. Kolem Žofínského pralesa - Stříbrný vrch a Zlatá Ktiš

14.8. Noční pouť na Dobrou Vodu

29.8. Na Myslivnu