Divočinou Novohradských hor

  • výlety do odlehlých částí Novohradských hor

  • mimo značené cesty a turisticky frekventovaná místa

  • komentované výlety s průvodcem

  • pro menší skupiny (3-12 osob)

Přáli jste si někdy opustit značené cesty a nechat se vést jen lesními cestami a pěšinami?
Chtěli byste se vydat na vrcholy kopců a podél potoků, přes horské louky a lesy, kde žádné cesty nevedou?
Máte rádi Novohradské hory a chtěli byste je lépe poznat?

Výlety „divočinou Novohradských hor“ jsou zaměřené na místa výjimečná svým půvabem, opuštěností, přírodními krásami i kulturně-historickým významem. Jsou určené pro malé skupiny 3-12 osob. Vyšší turistická náročnost tras je dána tím, že vedou někdy hůře prostupným terénem. Trasy jsou voleny převážně mimo značené cesty a turisticky hojně navštěvované lokality. Výpravy jsou vedené průvodcem, který vás provede a poskytne informace o místech zajímavých z přírodního i historického hlediska, na něž byste někdy sami těžko hledali cestu. Výlety se konají za každého počasí.

Přihlášení:
minimálně 48 hodin před začátkem výletu
tel: 608 072 506, email: michaela.vlckova@icloud.com

cena výletu: 270 Kč (děti do 15 let zdarma)

Průvodce:
Michaela Vlčková (1978) vede exkurze do Novohradských hor také v rámci kurzů a seminářů na Jihočeské univerzitě (Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor), píše texty a vydává knihy o Novohradských horách, zejména se zaměřením na sakrální památky zdejšího regionu.

Léto 2019

30. 6. a 11. 7. Vrchy okolo Žofínského pralesa: Pivonický vrch, Smrčina, Stříbrný vrch

2. 7. a 17. 7. Klauzury u Pohoří na Šumavě: Kapelung a Höllauteich

4. 7. a 20. 7. Na Jelení hřbet

6. 7. a 28. 8. Na Myslivnu

9. 7. a 31. 8. Horní tok Malše

Podzim 2019

14. 9. Na Myslivnu

19. 10. Klauzury u Pohoří na Šumavě: Kapelung a Höllauteich

10. 11. Na Vysokou

Dopravu na výchozí místo si účastníci zajišťují sami, místa jsou volena tak, aby se na nich dalo zaparkovat. U výletů na Jelení hřbet a na Myslivnu je možné využít aktuálně rozšířenou nabídku autobusových linek do Novohradských hor pro období 9.6. - 29.9. 2019. Autobus navazuje na vlakové spojení z Českých Budějovic (odjezd autobusu z Kaplice nádraží, žel.st. v 8:45). Návrat je naplánován podle odjezdu autobusu (z Pohorské Vsi, Starých Hutí).

Na Jelení hřbet

4. 7. a 20. 7. 2019. Jelení hřbet patří k nejmohutnějším masivům Novohradských hor a navíc zcela opuštěným, nevedou sem žádné značené cesty. Projdeme několika kilometrový horský hřeben ( s vrcholy Točník 903 m.n.m., Jelení hřbet 959 m.n.m.). Po hranici projdeme na plynule navazující horu Vysokou, kde si prohlédneme jeden z nejstarších pralesů ve střední Evropě. Uvidíme také pozůstatky někdejšího osídlení pod Jelením hřbetem a Vysokou – bývalý Starý Holand a Lukov a pozůstatky systému plavení dřeva v Novohradských Horách – klauzuru Mlýnský vrch (plavky s sebou) a Lužný potok. Výchozí místo: Mlýnský vrch (48.7113967N, 14.7100978E). čas: 10:10. Pro ty, kdo přijedou autobusem: výchozí místo Staré Hutě autobusová zastávka ( 9:57 příjezd autobusu navazujícího na vlak z Kaplice-nádraží, žel. zast. v 8:45). návrat: kolem 17:30 hod (17:53 odjezd autobusu směr Kaplice-nádraží, žel. zast.). Trasa je turisticky poměrně náročná, většinou po lesních pěšinách a volně lesem, částečně po asfaltkách a lesních cestách, cca 18 km.

Horní tok Malše

9. 7. a 31. 8. 2019. Malše na svém horním toku tiše meandruje lesem a loukami, na české straně sem nevedou žádné cesty. Jít podél řeky, nebo se brodit její zlatavou vodou po písečném dně je krásným zážitkem. Část naší cesty povede proti proudu Malše a Hranického potoka, který ji jako hraniční tok vystřídá v místě, kde Malše vytéká z Rakouska. Projdeme opuštěné, syrové lesy, které však přece nesou stopy někdejšího osídlení, a nejabsurdnější místo Novohradských hor – Ulrichov. Vystoupíme na Kobylí vrch a vrátíme se do Leopoldova, který byl za časů voroplavby vazištěm vorů a sídlem dřevařů na Pohořském potoce. Výchozí místo: Leopoldov (48.6472728N, 14.6404675E). čas: 10 hod. návrat: kolem 17 hod. Trasa je turisticky středně náročná, většinou po asfaltkách a lesních cestách, také pěšinami a volně lesem podél vody, cca 16 km.

Na Myslivnu

6. 7. a 28. 8. 2019. Myslivna je na české straně druhou nejvyšší horu Novohradských hor, mohutným masivem, na který navazují další tisícimetrové vrcholy. Na Myslivnu nevedou značené cest. Je pustou horou s krásnými, starými bukovými lesy. Vrcholové části jsou díky orkánu Kyryl z části holé a skýtají úchvatné výhledy. Vystoupáme také na Vyhlídku (841 m) a Janský vrch (990 m ), navštívíme bývalý Terčí Dvůr a bývalou Terčí Huť . Výchozí místo: Pohorská Ves u kostela. čas: 9:45 hod ( 9:42 příjezd autobusu navazujícího na vlak z Kaplice-nádraží, žel. zast.). návrat: před 18 hod (18:08 odjezd autobusu směr Kaplice-nádraží, žel. zast.). Trasa je turisticky středně turisticky náročná, většinou po lesních cestách, cca 18 km.

Vrchy okolo Žofínského pralesa: Pivonický vrch, Smrčina, Stříbrný vrch

30. 6. a 11. 7. 2019. Z terasy žofínské lesovny je výhled na vrchy porostlé bukovým lesem – Pivonický vrch a Smrčinu. Výlet je určený pro ty, kdo se nechtějí spokojit jen s pěkným výhledem a rádi by je poznali také z blízka. Navzdory určitým nárokům v prostupnosti terénu (raději dlouhé kalhoty - místy půjdeme hustým mladým lesem) stojí výstup na ně opravdu za to. To samé lze říci o Stříbrném vrchu, kde si prohlédneme krásné horské partie bukového lesa. Čeká nás také Žofínský prales a dvě nádrže, které sloužily na plavení dřeva – Huťský rybník a Zlatá Ktiš (plavky s sebou). Výchozí místo: Lesovna Žofín (48.6755122N, 14.6928028E). čas: 10 hod. návrat: mezi 17 a 18 hod. Trasa je turisticky více náročná (vede částečně hůře prostupným terénem mimo cesty), cca 18 km.

Klauzury u Pohoří na Šumavě: Kapelung a Höllauteich

2. 7. a 17. 7. 2019 Nedaleko Pohoří na Šumavě se nachází několik klauzur – nádrží, které sloužily k plavení dřeva na české i rakouské straně. Český Kapelung i rakouský Höllauteich leží v lesích mimo značené cesty. Höllauteich je také příjemným místem na koupání (plavky s sebou). Kromě těchto lesních nádrží si prohlédneme také pozůstatky některých zaniklých usedlostí v okolí Pohoří na Šumavě a vystoupíme na Hölberg (1000 m n.m.) Výchozí místo: Pohoří na Šumavě parkoviště (GPS) čas: 10 hod návrat: mezi 17 a 18 hod Trasa je turisticky středně náročná, většinou po lesních cestách cca 18 km