• výlety do odlehlých částí Novohradských hor

  • mimo značené cesty a turisticky frekventovaná místa

  • někdy také mimo cesty (pěšinkami, loukou, lesem, vodou)

  • komentované výlety s průvodcem

  • pro menší skupiny (3-15 osob)

  • za každého počasí

Přáli jste si někdy opustit značené cesty a nechat se vést jen lesními cestami a pěšinami?
Chtěli byste se vydat na vrcholy kopců a podél potoků, přes horské louky a lesy, kde žádné cesty nevedou?
Máte rádi Novohradské hory a chtěli byste je lépe poznat?

Výlety „divočinou Novohradských hor“ jsou zaměřené na místa výjimečná svým půvabem, opuštěností, přírodními krásami i kulturně-historickým významem. Jsou určené pro malé skupiny 3-15 osob. Vyšší turistická náročnost tras je dána tím, že vedou někdy hůře prostupným terénem. Trasy jsou voleny převážně mimo značené cesty a turisticky hojně navštěvované lokality. Výpravy jsou vedené průvodcem, který vás provede a poskytne informace o místech zajímavých z přírodního i historického hlediska, na něž byste někdy sami těžko hledali cestu. Výlety se konají za každého počasí.

Přihlášení:
minimálně 48 hodin před začátkem výletu
tel: 608 072 506, email: michaela.vlckova@icloud.com

cena výletu: 270 Kč (děti do 15 let zdarma)

Průvodce:
Michaela Vlčková (1978) vede exkurze do Novohradských hor také v rámci kurzů a seminářů na Jihočeské univerzitě (Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor), píše texty a vydává knihy o Novohradských horách, zejména se zaměřením na sakrální památky zdejšího regionu.


Podzimní výlety divočinou


Zaniklé obce nad Malší
3. 10.

Výlet do opuštěné, avšak malebně krásné krajiny od bývalé Janovy vsi, přes bývalou Tichou, bývalou Obec a Mikoly. Jen křížky a rozvaliny domů připomínají čtyři vesnice nad řekou Malší. Vrátíme se přes hřeben Táhlý.
Trasa je dlouhá cca 14 km, turisticky nepříliš náročná, polními a lesními cestami, po loukách a pastvinách, místy volně lesem.

býv. Janova Ves - býv. Horní Tichá - býv. Obec - býv. Mikoly -Táhlý (836m)
výchozí místo: u býv. Janovovy Vsi (GPS 48.6442011N, 14.5785839E)v 10 hod
návrat: tamtéž kolem 17 hod
s sebou: jídlo a pití na celý den, pláštěnku, oblečení podle počasí
nutnost vlastní dopravy
Přihlášení:
minimálně 48 hodin před začátkem výletu
tel: 608 072 506, email: michaela.vlckova@icloud.com
cena výletu: 270 Kč (děti do 15 let zdarma)
psi pouze po předchozí domluvě


14. 11. Podél Pohořského potoka: Z Pohorské vsi do Rapotic a Radčic.

12. 12. Adventní pouť na Mýtiny