• výlety do odlehlých částí Novohradských hor

  • mimo značené cesty a turisticky frekventovaná místa

  • někdy také mimo cesty (pěšinkami, loukou, lesem, vodou)

  • komentované výlety s průvodcem

  • pro menší skupiny (3-15 osob)

  • za každého počasí

Přáli jste si někdy opustit značené cesty a nechat se vést jen lesními cestami a pěšinami?
Chtěli byste se vydat na vrcholy kopců a podél potoků, přes horské louky a lesy, kde žádné cesty nevedou?
Máte rádi Novohradské hory a chtěli byste je lépe poznat?

Výlety „divočinou Novohradských hor“ jsou zaměřené na místa výjimečná svým půvabem, opuštěností, přírodními krásami i kulturně-historickým významem. Jsou určené pro malé skupiny 3-15 osob. Vyšší turistická náročnost tras je dána tím, že vedou někdy hůře prostupným terénem. Trasy jsou voleny převážně mimo značené cesty a turisticky hojně navštěvované lokality. Výpravy jsou vedené průvodcem, který vás provede a poskytne informace o místech zajímavých z přírodního i historického hlediska, na něž byste někdy sami těžko hledali cestu. Výlety se konají za každého počasí.

Přihlášení:
minimálně 48 hodin před začátkem výletu
tel: 608 072 506, email: michaela.vlckova@icloud.com

cena výletu: 270 Kč (děti do 15 let zdarma)

Průvodce:
Michaela Vlčková (1978) vede exkurze do Novohradských hor také v rámci kurzů a seminářů na Jihočeské univerzitě (Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor), píše texty a vydává knihy o Novohradských horách, zejména se zaměřením na sakrální památky zdejšího regionu.
Výlet na Myslivnu
8. 5.

Myslivna je na české straně druhou nejvyšší horu Novohradských hor, mohutným masivem, na který navazují další tisícimetrové vrcholy. Na Myslivnu nevedou značené cesty, jsou tu krásné, staré bukové lesy, které se teď právě strojí do jarní svěže zelené. Vrcholové části jsou díky orkánu Kyryl z části holé a skýtají úchvatné výhledy. Projdeme si také Lovčí hřbet se zajímavými skalními útvary a Janský vrch (990 m ), přes Janovy hutě se vrátíme zpět k výchozímu místu - Jiřické nádrži.
Lovčí hřbet (981m), Myslivna (1040m), Jánský (990m), Obrázek (1012). Trasa je středně turisticky náročná, většinou po zpevněných cestách, místy volným lesem cca 15 km
výchozí místo: u Jiřické nádrže (GPS 48.6131108N, 14.6800028E ) v 10 hod
návrat tamtéž okolo 17h
s sebou: jídlo a pití na celý den, pláštěnku, plavky, oblečení podle počasí.
nutnost vlastní dopravy