• výlety do odlehlých částí Novohradských hor

  • mimo značené cesty a turisticky frekventovaná místa

  • komentované výlety s průvodcem

  • pro menší skupiny (3-15 osob)

  • za každého počasí

Přáli jste si někdy opustit značené cesty a nechat se vést jen lesními cestami a pěšinami?
Chtěli byste se vydat na vrcholy kopců a podél potoků, přes horské louky a lesy, kde žádné cesty nevedou?
Máte rádi Novohradské hory a chtěli byste je lépe poznat?

Výlety „divočinou Novohradských hor“ jsou zaměřené na místa výjimečná svým půvabem, opuštěností, přírodními krásami i kulturně-historickým významem. Jsou určené pro malé skupiny 3-12 osob. Vyšší turistická náročnost tras je dána tím, že vedou někdy hůře prostupným terénem. Trasy jsou voleny převážně mimo značené cesty a turisticky hojně navštěvované lokality. Výpravy jsou vedené průvodcem, který vás provede a poskytne informace o místech zajímavých z přírodního i historického hlediska, na něž byste někdy sami těžko hledali cestu. Výlety se konají za každého počasí.

Přihlášení:
minimálně 48 hodin před začátkem výletu
tel: 608 072 506, email: michaela.vlckova@icloud.com

cena výletu: 270 Kč (děti do 15 let zdarma)

Průvodce:
Michaela Vlčková (1978) vede exkurze do Novohradských hor také v rámci kurzů a seminářů na Jihočeské univerzitě (Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor), píše texty a vydává knihy o Novohradských horách, zejména se zaměřením na sakrální památky zdejšího regionu.

zima 2019/20

Na Mandelstein
23. 2.

Kapacita skupiny je naplněna


Výstup na hraniční horu, poutní místo vyhnaných, po neznačených neobvyklých cestách, cca 14 km
výchozí místo: Šejby parkoviště, (GPS: 48.7218378N, 14.7780517E) v 10:00, nutnost vlastní dopravy
návrat: cca 16:30 tamtéž

Kapacita skupiny je naplněna!!!


Mandelstein se v době existence železné opony stal poutním místem, cílem mnoha poutníků, kteří sem mířili, aby alespoň nachvíli zahlédli to, co zbylo z jejich domova, který museli opustit. Hora na hranici lákala výletníky již dávno před tím a možná už od pradávných časů byla místem duchovním, jak napovídá Stropnická kronika:

Pověst o počátku Mandelsteinu

V dávných časech žili v těchto kočinách dva duchové. Jeden dobrý a jeden zlý. Jednoho dne se setkali a učinili spolu dohodu. Dobrý duch dal zlému tuto nabídku: Když všechny tyto kamenny, které zde leží, vynosíš na kopec, nakupíš na skály a budeš s tím hotov dříve, než v údolí zazní zvon k ranním modlitbám, staneš se pánem nad touto zemí. Zlý duch se ve skrytu zaradoval. Jakmile dozněl zvuk večerních zvonů, dal se do díla. Kámen po kameni vynosil na onu mocnou skálu, jež se dnes zve Mandelstein. Brzy se zdálo, že sázku vyhraje. Pouze jeden velký kámen dosud ležel v údolí. Ten mu však působil těžkosti. Dříve, než jej dovalil na kopec, zazněly v údolí zvony a zlý duch prohrál. V tomto údolí byla založena vesnice Jedlice.

Zlý duch však nemohl na prohranou sázku zapomenout. A znovu udeřil. Obyvatelé toho místa byly vyhnáni a domy srovnány se zemí. Zanedlouho se toto údolí na mapě jevilo pouze jako zalesněná plocha.

jaro 2020:

Zaniklé vesnice Polžov a Klepná
22.3.

býv. Polžov - býv. Klepná - Lužnický vrch (907m) - Lužnice, cca 14 km
výchozí místo: Kuří (Benešov nad Černou)
nutnost vlastní dopravy

-------------------------------------------------------------------------------------

Na Stříbrný vrch
26. 4.

Smrčina (910) - Stříbrný Vrch (936m), Žofínský prales, Zlatá Ktiš, cca 16 km
výchozí místo: Lesovna Žofín
nutnost vlastní dopravy

-------------------------------------------------------------------------------------

Zaniklé vsi nad Malší
10. 5.

Janova Ves - býv. Tichá - býv. Obec - býv. Mikulov
cca 14 km
výchozí místo: Janova Ves

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horní Malše
24. 5.

výchozí místo: Dolní Přibrání
cca 14 km
nutnost vlastní dopravy

-------------------------------------------------------------------------------------

Na Kamenec, Taufelberg a Schwarze Mauer
14. 6.

výchozí místo: Pohoří na Šumavě
cca 14 km
​​​​​​​nutnost vlastní dopravy