• výlety do odlehlých částí Novohradských hor

  • mimo značené cesty a turisticky frekventovaná místa

  • někdy také mimo cesty, lesem, loukou, vodou...

  • komentované výlety s průvodcem

  • pro menší skupiny (3-15 osob)

  • za každého počasí

Přáli jste si někdy opustit značené cesty a nechat se vést jen lesními cestami a pěšinami?
Chtěli byste se vydat na vrcholy kopců a podél potoků, přes horské louky a lesy, kde žádné cesty nevedou?
Máte rádi Novohradské hory a chtěli byste je lépe poznat?

Výlety „divočinou Novohradských hor“ jsou zaměřené na místa výjimečná svým půvabem, opuštěností, přírodními krásami i kulturně-historickým významem. Jsou určené pro malé skupiny 3-15 osob. Vyšší turistická náročnost tras je dána tím, že vedou někdy hůře prostupným terénem. Trasy jsou voleny převážně mimo značené cesty a turisticky hojně navštěvované lokality. Výpravy jsou vedené průvodcem, který vás provede a poskytne informace o místech zajímavých z přírodního i historického hlediska, na něž byste někdy sami těžko hledali cestu. Výlety se konají za každého počasí.

Přihlášení:
minimálně 48 hodin před začátkem výletu
tel: 608 072 506, email: michaela.vlckova@icloud.com

cena výletu: 270 Kč (děti do 15 let zdarma)

Průvodce:
Michaela Vlčková (1978) vede exkurze do Novohradských hor také v rámci kurzů a seminářů na Jihočeské univerzitě (Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor), píše texty a vydává knihy o Novohradských horách, zejména se zaměřením na sakrální památky zdejšího regionu.


Podzim 2020

4. 10. Na Kamenec krajem zaniklých osad

Výlet na nejvyšší horu Novohradských hor (1072 m). Výstup na ni není obtížný, protože leží na vysoko položené náhorní plošině u Pohoří na Šumavě. V lesích na jejím úpatí se skrývají pozůstatky zaniklých osad Pavlína, Schwarzviertel, Šance, Bärau. Objevovat jejich tajemství, ale i krásy luk na prameništi Pohořského potoka a mnohé další se vydáme na zářiovém výletě divočinou

Pohoří na Šumavě - býv. Pavlína - Kamenec (1072 m) - býv. Šance - prameniště Pohořského potoka
Trasa cca 14 km bude turisticky náročnější, půjdeme hodně volným lesem a po hraničním chodníčku mezi stovkami mravenišť a po loukách ve vysoké trávě.
výchozí místo: Pohoří na Šumavě, (GPS: 48.6046053N, 14.7013533E ) v 10:00
návrat: tamtéž, kolem 17 hod.
nutnost vlastní dopravy

-------------------------------------------------------------------

18. 10. Krajem zaniklých sklářských hutí

Pohorská Ves- býv. Pivonice - býv. Terčí Dvůr - býv. Terčí Huť - býv. Stříbrné a Skelné hutě - Joachimsthal

Trasa cca 16 km bude méně náročná, převážně po zpevněných lesních cestách
výchozí místo: Pohorská Ves u kostela v 10:00
návrat: tamtéž, mezi 17 a 18 hod.
nutnost vlastní dopravy

-----------------------------------------------------------------

8. 11. Krajem bukových lesů a skal mezi Malší a Kabelským potokem

Leopoldov - Ulrichov - Mrzenáč (920m) - Jelení hora (950m) a další vrchy na západ od Ulrichova

Trasa cca 14 km bude středně náročná po zpevněných lesních cestách a také volně lesem
výchozí místo: Leopoldov v 10:00
návrat: tamtéž, kolem 17 hod.
nutnost vlastní dopravy

--------------------------------------------------------------------

22. 11. Na Vysokou

Turisticky náročnější trasa cca 14 km po lesních cestách, pěšinkách, kluzkých kamenech a prudkých stráních
výchozí místo: Hojná Voda v 10:00
návrat: tamtéž, kolem 17:00 hod
nutnost vlastní dopravy

------------------------------------------------------------------

6. 12. Adventní pouť do Pohorské Vsi

Kuří - býv. Polžov - býv. Klepná - Lužnice - Pohorská Ves
Výlet s adventními motivy, mše v Pohorské Vsi
bez omezení kapacity, benefiční akce
výchozí místo: Kuří (u Benešova nad Černou) u kaple v 10 hod
návrat: tamtéž, kolem 17:30 hod
nutnost vlastní dopravy