Veveří

Pěšina svízelem a kopřivami
taky se zdá ti,
že tady nejsme sami?
Že jsou tu s námi
ti, kdo dřív tu žili?
Žijí dál v kmenech starých stromů
nebo snad v rozvalinách jejich domů?