seminář Křesťanské symboly v krajině

Seminář Křesťanské symboly v krajině

Seminář pro studenty prezenčního i kombinovaného studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Základem jsou přednášky (pro studenty KS nahrazeny e-learningem) uvádějící do tématu a exkurze zaměřené na reflexi symbolů v krajině (viz STAG JU).

Exkurze LS 2018 pro studety prezenčního studia:

Z Benešova n. Č. přes Velký Jindřichov na Dobrou Vodu

odjezd: 8:09 České Budějovice (vlak. nádraží) směr České Velenice

sraz: 8:45 Nové Hrady

návrat: kolem 18 hod tamtéž

Doporučená literatura:

Plicka, I. (ed.), Identifikace s místem a krajinou jako základ Evropy regionů, Praha 2005. ISBN 80-86512-30-4.

MAS Sdružení Růže, o. s., Kapličky, rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, Borovany 2011.

Schama, S., Krajina a paměť. Praha 2007. ISBN 978-80-7203-803-9.

Sádlo, J., Pokorný, P., Hájek, P, Dreslerová, D., Cílek, V., Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha 2005. ISBN 80-86776-02-6.

Samojský, P., Krajina jako duchovní dědictví. Praha 2011. ISBN 978-80-904909-0-1.

Hájek, P. (ed.), Krajina zevnitř. Praha 2002. ISBN 80-902777-8-0.

Koželuh, M., Nezapomenuté stopy. 2010.

Hájek T., Bukačová I., Příběh drobných památek. 2006. ISBN 80-900903-9-7.

Blažek, B., Venkovy. Anamnéza, diagnóza, terapie. Brno 2004. ISBN 80-86517-90-X.

Vnímání krajiny. Sborník z konference krajina jako duchovní dědictví. Praha 2012. ISBN 978-80-90-4909-2

Lavička, R., Pozdně gotické kostely na rožmberském panství, České Budějovice 2013. ISBN 978-80-850334-7-2

Paloušová, Z., Kamenná boží muka v jižních Čechách a na přilehlé Moravě, České Budějovice 2009. ISBN 978-80-85033-17-5

Štěch, F., (Ne)čitelnost krajiny a hermeneutika mystéria. In: Širka, Z., Panaitescu, C., Jandejsek, P. (eds.), Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici, Praha 2014, s. 31-54. ISBN 978-80-260-7183-9.

Cílek, V., Posvátná krajina: eseje o místech, silách a dracích. Praha 2014. ISBN 978-80-87580-72-1.

Sádlo, J., Krajina jako interpretovaný text. In: Brůna, V. a Beneš, J., Archeologie a krajinná ekologie. 1994, s. 47-54. ISBN 978-80-7044-961-5.

Novohradské hory a novohradské podhůří - příroda, historie život, Praha 2006. 80-7340-091-X