Podzim

Padají první listy z lípy.
Kéž zchladí podzim zem
rozpálenou jak pec.
Co vytáhneme nakonec?
Chléb těžko,
jen černý oharek
spálených snů a přání.
Kéž přijde podzim
pokoj s námi.