Na staré Jedlici

Na staré Jedlici
kvete barvínek
blankytně modře něžně

Na staré Jedlici
roste temný les
a umírají třešně

Srdce ti sevře zvláštní žal
i když jsi třešně netrhal
nepil tu vodu z pramenů

Kameny neutají mech
v kopřivách oltář povalený
a starý můstek
cesta odnikud do nikam
zatajíš dech

Raději budeš hledat
cestu z lesa
kde umírají staré stromy