Na Myslivnu

Myslivna je na české straně druhou nejvyšší horu Novohradských hor, mohutným masivem, na který navazují další tisícimetrové vrcholy. Na Myslivnu nevedou značené cesty, jsou tu krásné, staré bukové lesy. Vrcholové části jsou díky orkánu Kyryl z části holé a skýtají úchvatné výhledy. Vystoupáme také na Vyhlídku (841 m) a Janský vrch (990 m ), navštívíme bývalý Terčí Dvůr a bývalou Terčí Huť .

6. 7., 28. 8. 2019

Výchozí místo: Pohorská Ves u kostela

čas: 9:45 hod ( 9:42 příjezd autobusu navazujícího na vlak z Kaplice-nádraží, žel. zast.)

návrat: před 18 hod (18:08 odjezd autobusu směr Kaplice-nádraží, žel. zast.)

Trasa je turisticky středně turisticky náročná, většinou po lesních cestách, cca 18 km