Na Jelení hřbet

Jelení hřbet patří k nejmohutnějším masivům Novohradských hor a navíc zcela opuštěným, nevedou sem žádné značené cesty. Projdeme několika kilometrový horský hřeben ( s vrcholy Točník 903 m, Jelení hřbet 959 m), po hranici projdeme na plynule navazující horu Vysokou, kde si prohlédneme jeden z nejstarších pralesů ve střední Evropě. Uvidíme také pozůstatky někdejšího osídlení pod Jelením hřbetem a Vysokou – bývalý Starý Holand a Lukov a pozůstatky systému plavení dřeva v Novohradských Horách – klauzuru Mlýnský vrch (plavky s sebou) a Lužný potok.

4. 7., 20. 7. 2019

Výchozí místo: Mlýnský vrch (48.7113967N, 14.7100978E)

čas: 10:10

Pro ty, kdo přijedou autobusem: výchozí místoStaré Hutě autobusová zastávka ( 9:57 příjezd autobusu navazujícího na vlak z Kaplice-nádraží, žel. zast. v 8:45 )

návrat: kolem 17:30 hod (17:53 odjezd autobusu směr Kaplice-nádraží, žel. zast.)

Trasa je turisticky poměrně náročná, většinou po lesních pěšinách a volně lesem, částečně po asfaltkách a lesních cestách, cca 18 km.