Mráz

Mráz sevřel zemi na kost,
pomalu přibývá dne.
Kam se však ztratila radost?

Na vratech zmrzlé pavučiny
andělé oděli se v jíní
a mlha skryla dávné viny.