kurz u3v

Kurz U3V Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor

Víceletý kurz otevřený v rámci Univerzity třetího věku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity pro aktivní seniory a veřejnost (kurz předpokládá určitou fyzickou zdatnost, součástí jsou exkurze, pěší výlety). Účast na předchozích blocích není podmínkou. Kurzy CŽV jsou určeny pro absolventy SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ. Příjem přihlášek: osobně, e-mailem nebo poštou na adrese: Teologická fakulta JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice. Uzávěrka přihlášek vždy 14 dní před začátkem kurzu. Přihláška: zvláštní formulář (možné stáhnout z www.tf.jcu.cz, nebo si osobně vyzvednout u Mgr. Heleny Machulové, kancelář č. 4.49, 3. patro).

V rámci kurzu pořádáme exkurze za sakrálními památkami Novohradských hor, které jsou po předchozím přihlášení otevřené také pro ty, kdo nejsou účastníky celého kurzu. (Přihlášky na: michaela.vlckova@icloud.com)

Přednášky probíhají v budově teologické fakulty, uč. 105.

Letní semestr 2018/19

Přednášky:

14 svatých pomocníků a jejich atributy,
Jiří Hladký, 26.2. 2019

"České stopy v krajině dolnorakouských Novohradských hor, aneb co vytušil již Palacký..."
PhDr. Jiří Oesterreicher, 14.3. 2019

Místa paměti v jihočeské krajině
Mgr. Martin Gaži, 26.3. 2019

Pomníky padlým v Novohradských horách
Roman Josefík, 11. 4. 2019

Výroční lidové zvyky na jihu Čech v minulosti i době současné
PhDr. Jan Šimánek, 23. 4. 2019

Exkurze:

18. 5. Na Jelení vrch, z Malont do bývalých Rapotic
8. 6. Z Klení přes Slepici a údolím řeky Černé do Kaplice

18. 6. Závěrečné kolokvium v 16 hod. učebna č. 105

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zimní semestr 2018/19

Exkurze:

15. 9. Krajinou zaniklých sklářských hutí: rakouský Harmanschlag, Joachimstal a odtud přes bývalé Stříbrné a Skelné Hutě na Žofín.

29. 9. Z Kuří přes zaniklé vsi Polžov a Klepnou do Lužnice a Pohorské Vsi.

16. 10. Exkurze do Nových Hradů, návštěva muzea, komentovaná prohlídka Mgr. Vladimíra Hokra.

Exkurze je pro zájemce možné doplnit cyklem přednášek Znamení víry v krajině

(zdarma, přednášky pro veřejnost v rámci stejnojmenného projektu, program Interreg, V-A Rakousko, Česká Republika, Fond malých projektů):

6. 11. ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.: Duchovní dimenze krajiny

20. 11. Mgr. Zdeňka Paloušová : Kamenná krása ukrytá v pohraničních hvozdech - znamení víry vložená do kamene.

4. 12. Mgr., Ing. Tomáš Veber, Th.D.: Zabydlet se v krajině. Pokus o dialog se Simonem M. Schamou

18. 12. Roman Josefík: Hojnovodský a dobrovodský kostel v letech 1945 - 1960 s přihlédnutím k duchovní správě obou farností ve zmíněném období

Přednášky se budou konat v budově Teologické fakulty JU, Kněžská od 16 hod.


Kurz U3V Křesťanské symboly v krajině

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Přednášky letní semestr 2017/18

Kapličky, křížky, sochy v krajině (se zaměřením na okres Písek)

Jiří Hladký
20. 2. 2018 16:00-18:00


Připojení části Vitorazska k ČSR v roce 1920

Pavel Mörtl
20. 3. 2018, 16:00-18:00

Buquoyové a jejich působení na Novohradsku

Mgr. Vladimír Hokr
6. 3. 2018, 16:00-18:00

Lidová řemesla a zvyky v oblasti jihočeského pohraničí (se zaměřením na Novohradské hory)

PhDr. Hana Soukupová
10. 4. 2018, 16:00-18:00

Duchovní krajina Novohradska ve vývoji slohů

Doc.PaedDr. Radko Chodura CSc.
24. 4. 2018, 16:00-19:00

Exkurze:

9. 6. 2018, Z Mandelsteinu do Nových Hradů krajinou zaniklých vesnic


24. 6. 2018, Z Benešova n. Černou přes Velký Jindřichov do Rychnova u Nových Hradů


Odjezd 9 hod., návrat mezi 18 a 19 hod.
trasa asi 12 km, pěší výlety s odborným výkladem.
ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Přednášky zimní semestr 2017/2018:

Novohradská poutní krajina. Krajina a architektura.

Ing. arch. Jan Kurz, Ing. arch. Zuzana Ferencová
17. 10. 2017 16:00-18:00

Středověké kostely na Novohradsku. Typologie, stáří a vybavení.


PhDr. Roman Lavička, Ph.D.
31. 10. 2017, 16:00-18:00

V jednom vše, ve všem jen jedno. Im Einen Alles, im All nur Eines. Promítání česko-rakouského- německého dokumentárního filmu o lidech a hranicích v Novohradských horách.

Mgr. Lenka Ovčáčková, Ph.D.
14. 11., 25.4., 16:00-18:00

Země: biblicko-teologická sonda.

ThLic. Július Pavelčík, Th.D.
28.11. 2017, 16:00-18:00

Hvězdná hodina Novohradských hor. Novohradské hory na přelomu 18. a 19. století. Rozvoj a sláva, výjimečná doba, výjimečné osobnosti.

Milan Koželuh
12. 12. 2017, 16:00-19:00

Exkurze:

23. 9. 2017 Pohoří na Šumavě - býv. Pavlína – Kamenec – býv. Šance


7. 10. 2017 Ze Žumberka přes Kamenskou horu do Nových Hradů


Odjezd 9:00, návrat zhruba kolem 18:00, trasa asi 12 km, pěší výlety s odborným výkladem.
ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.Závěrečné kolokvium:


9. 1. 2018, 16:00-18:00

Přednášky letní semestr 2016/17:

K typologii sakrálních památek krajiny Novohradských hor. Boží přítomnost v podobě pevných bodů v posvátném prostoru krajiny.

Mgr. Zdenka Paloušová

14. 3. 2017 16:00-18:00

Poutní místa Jižních Čech

Mgr. Martin Gaži, PhDr. Zdeňka Prokopová

28.3. 2017, 16:00-18:00

Změny ve složení obyvatelstva po roce 1945 na Kaplicku, se zaměřením na Benešov nad Černou a okolí. Národnostní složení obyvatelstva před 2. svět. válkou – transfer německého obyvatelstva – příchod nových osídlenců z Čech, Slovenska a zejména reemigrace rumunských Slováků z oblasti Transylvánie. Problémy se soužitím - náboženské a sociální aspekty.

Pavel Mörtl

11.4., 25.4., 16:00-18:00

Krajina a rituály. Obřady a zvyky spojené s krajinou a místem.

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

9. 5. 2017, 16:00-18:00

Exkurze letní semestr 2016/17:

Z Horní Stropnice přes Paseky, Dobrou a Hojnou Vodu k bývalému Lukovu

(asi 12 km pěší výlet)

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D., Mgr. František Štěch, Th.D.

19.5. 2017

Exkurze zaměřena téma humen a průchodnosti krajinou: Z Trhových Svinů přes Svatou Trojici a Čížkrajice do Dobrkovské Lhotky.

(asi 12 km pěší výlet)

Mgr. Tomáš Veber, Th.D., ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

9. 6. 2017

Závěrečné Kolokvium

13. 6. 2017, 16:00-18:00